Nieuwsbrief 12 oktober

Beste wijkbewoner,

Met deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken ten aanzien van de bouw van de moskee.

Afgelopen periode:
Wij hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met bewoners uit de wijk. Deze gesprekken hebben wij als zeer positief ervaren. Wij vinden het belangrijk om te blijven investeren in een goede relatie met de buurtbewoners. Dit soort gesprekken dragen hier positief aan bij. Wij zullen dan ook hiermee doorgaan.

Uitslag BIBOB:
U bent schriftelijk door de gemeente geïnformeerd over de positieve uitkomst van het Bibob onderzoek. Alle bestuursleden en de geldstromen voor de grondaankoop zijn op integriteit getoetst en zijn positief bevonden. Wij zijn hier uiteraard heel blij mee. De uitkomst van het onderzoek was voor ons geen verrassing. Maar wij vinden het wel prettig dat dit nu ook door een onafhankelijk onderzoek wordt bevestigd. Er volgt nog een tweede Bibob onderzoek zodra de bouw van de moskee is afgerond.

De omgevingsvergunning:
Wij hebben op 11 juli 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van de moskee. Het college van B&W heeft besloten om deze omgevingsvergunning te verlenen. De door ons ingediende aanvraag is getoetst aan de wettelijke criteria en voldoet daaraan. De bouwtekeningen liggen ter inzage bij de gemeente. Mocht u echter een persoonlijk gesprek wensen waarin we onze bouwplannen toelichten dan is dat uiteraard altijd mogelijk. Dit kunt u kenbaar maken via ons mailadres: info@moskeeassendelft.nl

Wat kunt u de komende tijd verwachten?
De stichting zal de komende tijd zich met name bezig houden met het werven van nieuwe donateurs en giften. Daarnaast blijven we natuurlijk het gesprek aangaan met buurtbewoners. We zullen ook informatie met u blijven delen op onze website https://moskeeassendelft.nl of op onze facebookpagina https://www.facebook.com/moskeeassendelft.nl/.

Tot slot:
Ter afsluiting willen we graag iedereen bedanken voor het vertrouwen en de getoonde betrokkenheid. Een aantal buren hebben zich ingezet en betrokkenheid getoond door onder ander informatie te delen. Dat wordt door ons zeer op prijs gesteld. Dank daarvoor. De grondaankoop voor de bouw van de moskee zou niet mogelijk zijn geweest zonder hulp van onze trouwe vrijwilligers en donateurs. We spreken hierbij nogmaals onze waardering uit.

Voor de komende tijd willen wij graag een bouw-buurtcommissie opzetten om zo gedurende de bouw korte lijnen te houden met de buurtbewoners. Wilt u daarin mee participeren dan horen wij dit graag. U kunt zich opgeven via mailadres: info@moskeeassendelft.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Ar-Rahma en Kleurrijk