بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Bismi’llah ir-Rahman ir-Rahiem

Welkom op de website van Moskee Assendelft

Nieuwbouw project Moskee Assendelft

Bouw je mee?
De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Diegene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs” 

– Bukhari en Muslim

LAATSTE NIEUWS

Assendelft

Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. De samenvoeging stuitte bij de bevolking op grote weerstand. Assendelft wenste deze niet en bepleitte samen met Krommenie een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders.

Saendelft is een wijk te Assendelft in de gemeente Zaanstad. De woonwijk, ten noorden van Noordeinde en ten zuiden van Langeheit, is een Vinex-locatie. De wijk bestaat uit twee buurten: het westelijke deel heet Parkrijk en het oostelijke deel heet Waterrijk. Saendelft heeft 16.257 inwoners (2018). 

De naam is een samentrekking van Zaanstad en Assendelft. Het gebied waar deze woonwijk werd gebouwd bevindt zich ter weerszijden van de oude, lintvormige kern van Assendelft in de Noorderpolder, waar zich ook de buurtschap Noordeinde bevindt. Aan de oostelijke zijde wordt het gebied begrensd door de Binnen Delft, in het noorden door de spoorlijn naar Alkmaar, en in het zuiden door de Noorderveenweg.

Q & A

 • In mei 2015 hebben we tijdens een informatieavond voor buurtbewoners onze plannen gepresenteerd. Als de buurt behoefte heeft aan een plek voor iedereen, kan die wens worden aangegeven bij de gemeente.

 • Ook thuis bidden wij. In elk geloof is het samen bij elkaar komen, de verbroedering, een belangrijk aspect. Of het nu in een synagoge, moskee, kerk of klooster is.

 • Dat klopt, maar Moskee Krommenie is een Turkse moskee.

 • We hebben altijd het gesprek willen aangaan en houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de buren (We gaan nu zelfs kleiner bouwen van 500 m2 naar 300 m2, een groot parkeerterrein, etc.). In de pogingen die we ondernamen om openheid te geven over onze plannen, schrokken we echter van de weerstand. Tijdens de informatieavond op 11 mei 2015, die we organiseerden voor geïnteresseerden, bleek het bijvoorbeeld moeilijk om de dialoog aan te gaan. Uiteindelijk heeft Bureau Discriminatie zelfs aangifte zelfs aangifte gedaan. Wij hebben bewust nooit voor een juridische rechtsgang gekozen omdat we in goede vrede met onze buren verder wilden.

 • We zijn een hechte geloofsgemeenschap die midden in de maatschappij staat. Initiatieven als een welkomstdag voor nieuwe bewoners in Saendelft, een feestavond voor asielzoekers in Zaanstad en een Iftar-avond voor de hele wijk tonen onze lokale betrokkenheid. Onze deuren staat altijd open, maar er is geen ruimte voor bezoekers met opvattingen die niet overeenkomen met de waarden die in de Nederlandse samenleving gelden.

 • We begrijpen de gevoeligheden en zijn daarom altijd bereid om met buurtbewoners het gesprek aan te gaan en hun eventuele zorgen weg te nemen. We geloven ook dat heldere en open communicatie zal bijdragen aan het onderlinge vertrouwen.

 • De moskee komt aan de Omweg te staan, op het industrieterrein Forbo-strook. De geplande bouwlocatie ligt buiten de bewoonde omgeving, zodat de overlast wordt geminimaliseerd. De meeste bezoekers kunnen ons met de fiets of lopend bereiken. Om er zeker van te zijn dat er op geen enkele manier overlast ontstaat, hebben we bij de bouwplannen voldoende ruimte gereserveerd voor eigen parkeerterrein.

 • De totale oppervlakte van de grond bedraagt circa 1400 m2. Hiervan is 300 m2 voor de bouw van de moskee/ICC gereserveerd; de rest voor parkeeroppervlakte en groen. Het idee is dat je de moskee vrijwel niet kunt zien vanuit de wijk Saendelft Oost. Op de moskee zal een kunstwerk komen te staan, waaraan te zien is dat het om een moskee gaat. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend. Gekozen is voor een moderne architectuur, die past bij het landschap van de streek en maximaal rekening houdt met de omgevingsrichtlijnen en het bestemmingsplan.

 • Nee. In de toekomst willen we die status wel gaan aanvragen.

 • Tijdens elk gebed zal er alleen binnen in de moskee de gebedsoproep plaatsvinden. Dit is echter buiten niet te horen.

 • Nee, dat is onjuist. Wij hebben geen contact met omstreden personen of organisaties die niet bijdragen aan de waarden die in onze Nederlandse samenleving gelden.

   

  Op advies van verschillende moskeeën hebben we een benefiet georganiseerd. Het advies was ook om sprekers uit te nodigen en een live streaming te organiseren, met als uiteindelijke doel: zoveel mogelijk mensen bereiken die kunnen doneren. Een van de sprekers zou Tarik Ibn Ali zijn, die bij toeval tijdens een geboortefeest in België door een buurtbewoner benaderd is. Hij is toen ook gevraagd om een aankondiging te doen van zijn komst, wederom met als doel om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Aansluitend daarop heeft de organisatie van Sadaqa tv live streaming een promotiefilmpje gemaakt om voor eigen publiek op hun website te verspreiden. Tevens hebben zij dit filmpje op hun YouTube kanaal geplaatst. Kort voor de benefiet zijn we benaderd door het Contactorgaan Moslims en Overheid en kregen het advies om per direct de komst van de persoon tegen te houden. We kregen niet alle info over hoe en wat. Ook kregen wij het advies om de benefiet gewoon door te laten gaan. We hebben toen direct contact gelegd met Tarik Ibn Ali en hem medegedeeld dat hij niet welkom was. Hij is dus niet geweest en heeft geen sponsorwerving voor de moskee gedaan. Ook hebben we meermaals uitdrukkelijk afstand gedaan van de inhoud van het filmpje. We hebben hiervan geleerd en betreuren wat dit voor onrust heeft veroorzaakt.

STAAT UW VRAAG HIER NIET BIJ?