Doelstelling

De activiteiten van Moskee/ICC  hebben het doel om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen voor de achterban van de stichting, maar ook zeker voor de gemeenschap (bewoners) van Assendelft Deze doelstelling realiseren wij middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, maar ook voor jong en oud. De activiteiten van Moskee/ICC  worden uitgevoerd vanuit islamitische grondbeginselen maar ook vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De stichting wil graag investeren (en investeert vandaag de dag al) in samenwerking met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen op lokaal niveau. Bijvoorbeeld het samenwerkingsproject Santiago, dat door verschillende religieuze organisaties wordt begeleid. Hierdoor kunnen alle betrokken partners op eigen wijze bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad). In de bijlage treft u een aantal voorbeelden van onze betrokkenheid en bijdrage in de wijk Saendelft. Zoals in de doelstelling hierboven genoemd, zijn integratie, emancipatie, actief burgerschap en participatie centrale begrippen voor stichting Moskee/ICC . Hieronder een korte toelichting over de betekenis van deze begrippen voor de stichting.

De activiteiten van Moskee/ICC hebben het doel om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen voor de achterban van de stichting, maar ook zeker voor de gemeenschap (bewoners) van Assendelft Deze doelstelling realiseren wij middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, maar ook voor jong en oud. De activiteiten van Moskee/ICC worden uitgevoerd vanuit islamitische grondbeginselen maar ook vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De stichting wil graag investeren (en investeert vandaag de dag al) in samenwerking met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen op lokaal niveau. Bijvoorbeeld het samenwerkingsproject Santiago, dat door verschillende religieuze organisaties wordt begeleid. Hierdoor kunnen alle betrokken partners op eigen wijze bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad). In de bijlage treft u een aantal voorbeelden van onze betrokkenheid en bijdrage in de wijk Saendelft. Zoals in de doelstelling hierboven genoemd, zijn integratie, emancipatie, actief burgerschap en participatie centrale begrippen voor stichting Moskee/ICC . Hieronder een korte toelichting over de betekenis van deze begrippen voor de stichting.

Missie

Het islamitisch Cultureel Centrum Assendelft Moskee/ICC is een jonge en dynamische organisatie opgericht in Assendelft is zeer betrokken in de wijk Saendelft op sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk terrein. Moskee/ICC  streeft ongeacht nationaliteit om de belangen van haar leden te behartigen. Daarbij beoogt de Stichting een integriteit proces te stimuleren, zodat zij op gelijkwaardige wijze deel kunnen nemen aan de samenleving. Moskee/ICC werkt met verschillende organisaties samen en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij en actieve burgerschap. Al sinds enkele jaren is binnen de gemeenschap een zeer grote behoefte om een eigen sociaal/maatschappelijke en religieus centrum waar de visie en missie verwezenlijkt kunnen worden. Saendelft is een zeer jonge wijk waar veel jonge moslim gezinnen wonen die behoefte hebben aan meer activiteiten op sociaal/maatschappelijk- en religieusgebied. Gezien het feit dat we geen permanent eigen pand hebben en daarmee een uitvalsbasis hebben is het zeer lastig en veel al onmogelijk om gewenste behoefte te verwezenlijken. Juist voor de jongeren en vrouwen waar onze speciale aandacht naar uitgaat, is er onvoldoende ruimte om educatieve, sociaal-culturele, sport- en maatschappelijke activiteiten op te zetten, waardoor zij onderbelicht blijven. Tevens beschikken we niet over een gebedsruimte waardoor we aangewezen zijn op andere gebedshuizen elders in de stad Zaanstad. Het reizen wat hiermee gepaard gaat is maatschappelijk niet verantwoord; 95% gebruikt de auto om naar de naast gelegen wijken te reizen. Met een eigen pand en daarmee een eigen gebedsruimte kunnen wij een grote bijdrage leveren aan het sterk terugdringen van het autogebruik. De meeste mensen kunnen dan met de fiets of lopend. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van onze missie en visie.

Het islamitisch Cultureel Centrum Assendelft Moskee/ICC is een jonge en dynamische organisatie opgericht in Assendelft is zeer betrokken in de wijk Saendelft op sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk terrein. Moskee/ICC streeft ongeacht nationaliteit om de belangen van haar leden te behartigen. Daarbij beoogt de Stichting een integriteit proces te stimuleren, zodat zij op gelijkwaardige wijze deel kunnen nemen aan de samenleving. Moskee/ICC werkt met verschillende organisaties samen en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij en actieve burgerschap. Al sinds enkele jaren is binnen de gemeenschap een zeer grote behoefte om een eigen sociaal/maatschappelijke en religieus centrum waar de visie en missie verwezenlijkt kunnen worden. Saendelft is een zeer jonge wijk waar veel jonge moslim gezinnen wonen die behoefte hebben aan meer activiteiten op sociaal/maatschappelijk- en religieusgebied. Gezien het feit dat we geen permanent eigen pand hebben en daarmee een uitvalsbasis hebben is het zeer lastig en veel al onmogelijk om gewenste behoefte te verwezenlijken. Juist voor de jongeren en vrouwen waar onze speciale aandacht naar uitgaat, is er onvoldoende ruimte om educatieve, sociaal-culturele, sport- en maatschappelijke activiteiten op te zetten, waardoor zij onderbelicht blijven. Tevens beschikken we niet over een gebedsruimte waardoor we aangewezen zijn op andere gebedshuizen elders in de stad Zaanstad. Het reizen wat hiermee gepaard gaat is maatschappelijk niet verantwoord; 95% gebruikt de auto om naar de naast gelegen wijken te reizen. Met een eigen pand en daarmee een eigen gebedsruimte kunnen wij een grote bijdrage leveren aan het sterk terugdringen van het autogebruik. De meeste mensen kunnen dan met de fiets of lopend. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van onze missie en visie.

Assendelft

Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. De samenvoeging stuitte bij de bevolking op grote weerstand. Assendelft wenste deze niet en bepleitte samen met Krommenie een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders.  Saendelft is een wijk te Assendelft in de gemeente Zaanstad. De woonwijk, ten noorden van Noordeinde en ten zuiden van Langeheit, is een Vinex-locatie. De wijk bestaat uit twee buurten: het westelijke deel heet Parkrijk en het oostelijke deel heet Waterrijk. Saendelft heeft 16.257 inwoners (2018).   De naam is een samentrekking van Zaanstad en Assendelft. Het gebied waar deze woonwijk werd gebouwd bevindt zich ter weerszijden van de oude, lintvormige kern van Assendelft in de Noorderpolder, waar zich ook de buurtschap Noordeinde bevindt. Aan de oostelijke zijde wordt het gebied begrensd door de Binnen Delft, in het noorden door de spoorlijn naar Alkmaar, en in het zuiden door de Noorderveenweg.  In het zicht van de samenvoeging besteedde de gemeente een deel der reserves voor het realiseren van natuurbad De Dolphijn, hetgeen haar niet onverdeeld in dank is afgenomen. Culminerend in de jaren 1985-1986, dus toen de samenvoeging allang een feit was, is vanuit de bevolking actie gevoerd om de zelfstandigheid te herkrijgen; deze pogingen bleven vergeefs en er kan ook in de toekomst weinig of geen kans van slagen van worden verwacht.  Op sommige gronden waren de bezwaren tegen versmelting met de Zaangemeenten overigens terecht. Assendelft had een sterk agrarisch karakter en onderscheidde zich daardoor van de overwegend industriële Zaanstreek (zie ook: Landschap 3.6.), terwijl de bewoners van de banne Assendelft zich historisch gezien overwegend op Kennemerland hadden gericht, aanzienlijk meer althans dan op de Zaanstreek. Bovendien konden de Assendelvers nauwelijks verwachtingen koesteren over bijvoorbeeld een voor hun dorp gunstige verbetering van de infra-structuur. Om hier meer over te lezen kunt u ook terecht op: www.ditisassendelft.nl

Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. De samenvoeging stuitte bij de bevolking op grote weerstand. Assendelft wenste deze niet en bepleitte samen met Krommenie een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders. Saendelft is een wijk te Assendelft in de gemeente Zaanstad. De woonwijk, ten noorden van Noordeinde en ten zuiden van Langeheit, is een Vinex-locatie. De wijk bestaat uit twee buurten: het westelijke deel heet Parkrijk en het oostelijke deel heet Waterrijk. Saendelft heeft 16.257 inwoners (2018).  De naam is een samentrekking van Zaanstad en Assendelft. Het gebied waar deze woonwijk werd gebouwd bevindt zich ter weerszijden van de oude, lintvormige kern van Assendelft in de Noorderpolder, waar zich ook de buurtschap Noordeinde bevindt. Aan de oostelijke zijde wordt het gebied begrensd door de Binnen Delft, in het noorden door de spoorlijn naar Alkmaar, en in het zuiden door de Noorderveenweg. In het zicht van de samenvoeging besteedde de gemeente een deel der reserves voor het realiseren van natuurbad De Dolphijn, hetgeen haar niet onverdeeld in dank is afgenomen. Culminerend in de jaren 1985-1986, dus toen de samenvoeging allang een feit was, is vanuit de bevolking actie gevoerd om de zelfstandigheid te herkrijgen; deze pogingen bleven vergeefs en er kan ook in de toekomst weinig of geen kans van slagen van worden verwacht. Op sommige gronden waren de bezwaren tegen versmelting met de Zaangemeenten overigens terecht. Assendelft had een sterk agrarisch karakter en onderscheidde zich daardoor van de overwegend industriële Zaanstreek (zie ook: Landschap 3.6.), terwijl de bewoners van de banne Assendelft zich historisch gezien overwegend op Kennemerland hadden gericht, aanzienlijk meer althans dan op de Zaanstreek. Bovendien konden de Assendelvers nauwelijks verwachtingen koesteren over bijvoorbeeld een voor hun dorp gunstige verbetering van de infra-structuur. Om hier meer over te lezen kunt u ook terecht op: www.ditisassendelft.nl