Nieuwsbrief maart 2023

Assalaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Beste broeders en zusters,

In december vorig jaar hebben wij u laten weten dat we u elke kwartaal willen informeren over de stand van zaken ten aanzien van de bouw van de moskee. Voor u ligt dan ook de nieuwsbrief van het eerste kwartaal van dit jaar.

We hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Achter de schermen is hard gewerkt en met deze brief willen wij jullie meenemen in de laatste en belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast hebben we nog een belangrijke mededeling over de maand Ramadan.

De bouwwerkzaamheden

De buitenzijde van de moskee

De kozijnen

Een groot deel van de kozijnen is inmiddels geplaatst en de moskee is voorzien van houten platen. We hebben besloten het glas nog niet te zetten omdat we beschadigingen aan het glas willen voorkomen. De houten platen maken dat de moskee nu wind- en waterdicht is. Daardoor kunnen de werkzaamheden aan de binnenzijde van de moskee, ongeacht de weersomstandigheden, nu verder opgepakt en uitgevoerd worden.

De gevel en de koepel

Inmiddels is de onderzijde van de gevel voorzien van natuursteen. Ook is de koepel gemonteerd en voorzien van glas.

De minaret

De stalen constructie van de minaret en de fundering hiervan zijn gereed. Er is een afspraak gemaakt met de staalleverancier op locatie voor een laatste voorinspectie. We krijgen dan pas ook te horen wanneer de minaret geplaatst gaat worden. Wij laten het u weten zodra een datum bekend is.

De binnenzijde van de moskee

Nu de moskee wind- en waterdicht is, zijn we ten aanzien van de binnenzijde niet meer afhankelijk van de weersomstandigheden. Dat maakt dat we de afgelopen periode grote stappen hebben gemaakt en de komende periode kunnen doorpakken insha Allah.  De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd en/of staan voor de komende periode op de planning.

Installatiewerkzaamheden

In onze laatste brief hebben wij u laten weten dat we in zee zijn gegaan met een bedrijf die alle installatiewerkzaamheden aan de binnenzijde gaat uitvoeren. Het gaat hier onder andere om werkzaamheden zoals het aanbrengen van plafondsystemen, luchtkanalen en afzuiginstallaties. Nu de moskee lucht- en waterdicht is, kan ook met deze werkzaamheden een start worden gemaakt.

De elektra

De aanleg van de elektra staat los van de installatiewerkzaamheden. We hebben inmiddels ook een elektricien gevonden die voor ons de volledige installatie op zich gaat nemen. Denk hierbij aan de binnen- en buitenverlichting, alarminstallaties en het plaatsen van stopcontacten. Afgelopen zaterdag is gestart met het voorwerk (infrezen).

De waterleidingen

De loodgieter is de afgelopen periode druk bezig geweest in de moskee. Zo zijn onder andere de leidingen in de wasruimten, de toiletten, de keukenaansluitingen, alle waterleidingen naar buiten toe en de buitenafwatering/afvoer aangelegd. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. De afwerking en plaatsing van het sanitair wordt namelijk door dezelfde loodgieter gedaan. Dit staat op de planning.

Wandbekleding

Voor de wasruimten van de mannen en de vrouwen is het tegelwerk reeds besteld. De afgelopen periode zijn we met meerdere partijen in gesprek geweest voor de wandbekleding van de resterende wanden en vloeren. Bij het maken van een keuze voor het type wandbekleding hebben verschillende factoren een rol gespeeld. Voor ons is met name belangrijk dat de moskee wordt voorzien van wanden en vloeren die tegen een stootje kunnen en makkelijk in onderhoud en schoonmaak zijn. We hebben daarom gekozen voor tegelwerk.

Ramadan

De gezegende maand Ramadan breekt alweer aan. Een maand die we graag samen met jullie hadden willen doorbrengen in onze eigen moskee. We hadden vorig jaar hardop de hoop uitgesproken dat ons dat zou gaan lukken maar helaas is dat niet waar gebleken. We vinden het belangrijk dat onze ummah hier in Assendelft deze maand toch samen kan zijn. Daarom zijn we de afgelopen periode op zoek gegaan naar een tijdelijk gebedsruimte. Alhamdolilah is dat ons ook gelukt. We zijn Atletiek Vereniging Lycurgus dankbaar dat zij de indoorhal aan ons ter beschikking stellen voor het avondgebed en taraweehgebed. Omdat de indoorhal pas vanaf 21:00 volledig voor ons vrijgemaakt kan worden, betekent dit dat we pas gebruik kunnen maken van de hal vanaf 27 maart 2023.

We zijn verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van deze ruimte. We willen jullie daarom vragen goed zorg te dragen voor de ruimte.

De informatie over de tijdelijk gebedsruimte wordt in de bijlage meegestuurd.  We zijn op dit moment bezig met het maken van een programma voor de maand Ramadan en dat deze InshaAllah binnenkort met jullie worden gedeeld. Wel kunnen we jullie alvast laten weten dat op 1 april, net als voorgaande jaren, een benefiet wordt georganiseerd. Op deze dag zal het avond- en taraweehgebed plaatsvinden in de zaal waar de benefiet wordt gehouden en dus niet in de indoorhal. Aanvullende informatie over de benefiet volgt nog inshaAllah.

We hopen inshaAllah op een grote opkomst en dat we volgend jaar de Ramadan in ons eigen moskee mogen doorbrengen.

Wa Aleikoem salaam wa rahmatullahi wa barakatuh

Het bestuur