Walk of Peace door Krommenie en Assendelft

KROMMENIE-ASSENDELFT – Zaterdagmiddag werd in het kader van de Vredesweek 2018 een Walk of Peace gehouden in Krommenie en Assendelft. In het hele land worden vredeswandelingen gelopen met als doel om deelnemers aan het denken te zetten over vrede en hoe men zelf, in eigen omgeving, aan vrede kan bijdragen.

De wandeling voor vrede is een initiatief van de landelijke vredesbeweging Pax en werd in samenwerking met de stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek, de Raad van Kerken voor Krommenie en Assendelft en de stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft georganiseerd.

Vanaf basisschool De Delta aan de Kreekrijklaan werd voet gezet richting de kerk van de Sint Petrusparochie in Krommenie. Hier werd een korte pauze en een interreligieus vredesgebed gehouden. Nadat er een lied was ingestudeerd ging het gevarieerde gezelschap, van circa 50 deelnemers, al zingend terug richting Assendelft. Daar kon men, bij De Delta, onder het genot van een hapje en een drankje nog even met elkaar na praten.

Met deze activiteit werd de traditie voortgezet van de opgeheven werkgroep Jodendom, Christendom en Islam, die vele jaren een interreligieuze activiteit in de vredesweek organiseerde.

Bron: http://www.ditisassendelft.nl/2018/09/16/walk-of-peace-door-krommenie-en-assendelft/