Nieuwsbrief bouw

Beste buurtbewoner,

Met deze brief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rondom de bouw van de icc/moskee aan de Omweg in Saendelft.

Start bouw moskee
Zoals u wellicht weet, is inmiddels de omgevingsvergunning (bouwvergunning) verleend.

Medio april zal een start worden gemaakt met de bouw van de icc/moskee. Er is inmiddels ook een bouwbord geplaatst op de locatie aan de Omweg.

Buurtcommissie:
We vinden het belangrijk dat we gedurende de bouw van de moskee de lijntjes met de buurt kort houden. Om die reden zijn we voornemens een commissie te starten. Het is de bedoeling dat buurtbewoners deel uit maken van deze commissie. In deze commissie zullen allerlei zaken rondom de bouw besproken worden. Er hebben zich inmiddels al een aantallen buurtgenoten gemeld en er zijn dus nog plekken beschikbaar.

Indien u deel wilt nemen aan deze commissie dan verzoeken wij u contact op te nemen op onderstaand e-mailadres.

Schroom niet om contact met ons op te nemen indien u andere vragen heeft.

E-mailadres: stichting.kleurrijk@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Team stichting Ar-Rahma/Kleurrijk Saendelft