Moskee Koepel

Asallaam wa Wa alaikoum

Onze dank en waardering voor uw vertrouwen en financiële steun.
Met de wil van Allah swt is het doel van de koepel behaald.

Moge Allah swt alle donateurs rijkelijk belonen en alle wensen vervullen.

Wij zijn er nog niet helaas, de nieuwbouw van de moskee Ar-Rahma is nog in volle gang Alhamdoulilah. Uw bijdrage is meer dan nodig.

Website moskee IDAEL
https://moskeeassendelft.nl/donatie/

Bouw je mee?
De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Diegene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs”

– Bukhari en Muslim

Stichting Ar-Rahma/Moskee
Omweg 1566 HP Assendelft
KVK nummer: 54672805

Rekeningnummer:
NL30INGB0005536725
BIC: INGBNL2A

Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt. [Sahih Muslim]

Namens de moslims gemeentschap van Assendelft, bedankt voor uw hulp en donatie beste zusters en broeders

Wa alaikoum ouslaam wa rahamoulah